รับพิมพ์งานธรรมดาจากหนังสือเท่านั้น ไม่รับตารางเอกเซลหรืองานเขียนมือมนุษย์ 
รับพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด A4 รับพิมพ์งาน "Microsoft Word" รับจ้างพิมพ์งาน รายงานทั่วไป (มาตราฐานตัวหนังสือ 16 อังสนานิว) ไม่รับคีย์ข้อมูล
ภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 7 บาท หากมีภาษาอังกฤษ แผ่นผังหรือตารางแทรกมาด้วย คิดหน้าละ 8-9 บาทตามความยากง่ายของตารางหรือแผนผังนั้นๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษล้วน เริ่มต้นหน้าละ 8 บาท คิดหน้าตามหน้าที่พิมพ์ได้ในเวิดร์ word ใช้ตัวหนังสือ 16 อังสนานิวขึ้นไป

บริการออนไลน์ ป่าเส้า ลำพูน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์