เป็นพนักงานประจำ ( ทำงาน อายุงาน 25 ปี กว่า )
ทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์และจัดทำเอกสาร

ประเภทที่รับพิมพ์ รับทำ
1. พิมพ์งานเอกสารทั่วไป , พิมพ์ตาราง ทั้งไทย และ อังกฤษ Excel , Word ลูกค้ารับงานคืนเป็นไฟล์ Excel, Word หรือ File PDF แจ้งได้ค่ะ
- พิมพ์ไทย หรือ อังกฤษ แผ่นละ 10 บาท
- พิมพ์ไทย ผสม อังกฤษ แผ่นละ 15 บาท
- พิมพ์งานใส่ตาราง Excel แผ่นละ 15 บาท
2. รับทำไฟล์งาน แปลงจาก Excel, Word เป็น PDF
ราคา งานละ 100 บาท
3. รับรวมไฟล์ PDF (ไฟล์ละไม่เกิน 20 แผ่น )
- รวม 2-5 ไฟล์ งานละ 100 บาท
- รวม 6-10 ไฟล์ งานละ 200 บาท
- รวม 10-15 ไฟล์ งานละ 300 บาท
- รวม 16-20 ไฟล์ งานละ 400 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ ด้วย ถ้าขนาดใหญ่ หรือ จำนวนแผ่น เยอะเกินไป ราคาตามตกลง
4. รับตัดทอนหน้า PDF, ลบหน้า PDF งานละ 100 บาท
5. รับตัดทอน-ลบหน้า-แทรกไฟล์ PDF แล้วรวมไฟล์ใหม่
- งานละ 300-500 บาท (แล้วแต่ขนาดไฟล์)
6. รับทำรูปเล่มรายงาน ทั้งเข้าเล่มแบบสันปกติดเทปกาว, เข้าแบบกระดูกงู, สันรูดพลาสติกแบบ 3 เหลี่ยม
- ราคาตามขนาดงาน ขั้นต่ำเล่มละ 20 บาท
- ค่าส่งเอกสาร ลูกค้าเป็นผู้จ่ายเอง

หมายเหตุ : 1. งานรายการที่ 1-5 ผู้รับจ้าง รับงานทางอีเมล หรือ ไลน์ ก็ได้
2. ส่งคืนงานให้ผู้ว่าจ้าง ทางอีเมล หรือ ไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าต้องการให้ส่งเป็นเอกสาร ทางไปรษณีย์ หรือขนส่งอื่นๆ ทางลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าส่งเอง

ชำระเงิน : โอนผ่านบัญชีธนาคาร แจ้งเมื่อตกลงจ้างงาน
ลูกค้า : รับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน บุคคลทั่วไป ที่ต้องการจ้างงาน

ระยะเวลา : ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แต่ละงาน
ช่วงเวลาทำงาน : หลังเลิกงาน ทุกวัน จันทร์-เสาร์

บริการออนไลน์ ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ผลิตเซ็นเตอร์