P.P.CRANE SERVICE

  • สะพานสูง

ซ่อมรถเครน kato tadano และเครื่องจักรกลหนัก เซอวิสนอกสถานที่
งานเปลี่ยนซีลขากด,ซ่อมแผล+ฮาร์ดโครมแกน, เปลี่ยนบูชฝาปะคอง, ซีลโรตารี่,ซ่อมบล็อคคอลโทรล
งานฮาร์ดโครม+ซ่อมแผลแกนขา ซีลกระบอกขากด ตัดเปลี่ยนกระบอกขากด เปลี่ยนกรองใฮดรอลิค สร้างฐานรองขากดใหม่ทั้งหมด ซ่อมวงสวิง โรตารี่จอยส์ ชุดเฟืองแคเรีย…

YDV Engineering

  • สะพานสูง

ซ่อมรถเครน ,ซ่อมระบบไฟฟ้ารถเครน ,Caliblate ค่าต่างๆของอุปกรณ์ในรถเครน ให้ตรงตามสเปกที่โรงงานผลิตกำหนด
ตรวจสอบและทดสอบระบบ Crane safety ทุกยี้ห้อ Kato,Tadano,Kobelco,Grove,Libeherr,Caterpilla. ทำให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยทีมวิศวกร ที่มีประสบการ ยาวนานและมั่นใจได้ในบริการ

บริษัท 3001 ดีเวลลอปเมนท์

  • สะพานสูง

รับซ่อมรถเครนและจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร
รับซ่อมรถเครนทุกระบบ.
Kato tadano
ระบบไฟฟ้า
ระบบลม

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์