P.P.CRANE SERVICE

  • ประเวศ

ซ่อมรถเครน kato tadano และเครื่องจักรกลหนัก เซอวิสนอกสถานที่
งานเปลี่ยนซีลขากด,ซ่อมแผล+ฮาร์ดโครมแกน, เปลี่ยนบูชฝาปะคอง, ซีลโรตารี่,ซ่อมบล็อคคอลโทรล
งานฮาร์ดโครม+ซ่อมแผลแกนขา ซีลกระบอกขากด ตัดเปลี่ยนกระบอกขากด เปลี่ยนกรองใฮดรอลิค สร้างฐานรองขากดใหม่ทั้งหมด ซ่อมวงสวิง โรตารี่จอยส์ ชุดเฟืองแคเรีย…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์