ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นมาสิบกว่าปี ผ่านการสอบ N2 แล้ว เคยแปลเอกสารเกี่ยวกับด้านไอที เกม
การ์ตูน นิยายมาก่อน รับแปลเอกสารจากญี่ปุ่น>ไทย ไทย>ญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการขึ้นกับความยากง่ายของเอกสาร และระยะเวลาที่ต้องการ ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างเอกสารมาให้แปลก่อน(ฟรี) ไม่เกิน350คำ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
เวลาที่สะดวกทุกวันตั้งแต่ 9.00-18.00 (ทำงานที่บ้าน)

ธนบุรี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์