เป็นนักเรียนของโรงเรียนเผยอิง หลังสำเร็จการศึกษาป.4 เรียนต่อที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กลางคืนเรียนภาษาจีนต่อที่โรงเรียนสุตบุตรบำรุง จนสำเร็จการศึกษาป.7 ไปเรียนต่อที่ปีนังประเทศมาเลเซีย โรงเรียนChungLingHighSchool จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยไต้หวันได้ แต่ผู้ปกครองไม่ให้ไปศึกษาต่อ จึงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หลังสำเร็จการศึกษา ทำงานที่บริษัทลัคกี้เทค(ประเทศไทย)จำกัด เป็นพนักงานขายผ้าในประเทศ และใช้เวลาวางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐ์ศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ จนสำเร็จสาขาที่ 2 ได้เข้าทำงานที่บริษัทพัฒาที่ดินจำกัด เป็นพนักงานขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่อมาเป็นผู้จัดการสำนักงานของบริษัทไวแอนแฮนแบก(ประเทศไทย)จำกัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทซีอีไอ(ประเทศไทย)จำกัด และต่อมาเป็นผู้จัดการของโรงงานชาวไต้หวันที่มาลงทุนในประเทศไทยจนเกษียนอายุ หลังเกษียนได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน และสอบได้HSKระดับ5ที่ 243คะแนน

ธนบุรี หนองแขม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์