โรงงานผลิตกล่องและบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
นปัจจุบันบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการพิมพ์เป็นภาชนะบรรจุสินค้าต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
มีคุณสมบัติเด่นหลายประการอาทิ ใช้ในการบรรจุสินค้าได้ทุกชนิดทั้งอุปโภคบริโภคหรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้ความสะดวก
ในการเก็บรักษาสินค้าและการขนส่ง บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงและมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์
ภายใน เราสามารถออกแบบงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้มากมายหลากหลายรูปแบบและสวยงามตามชนิดของสินค้า จึงทำให้งานบรรจุภัณฑ์
กระดาษลูกฟูกมีความแข็งแรง สวยงาม บนต้นทุนที่ต่ำเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

รับทํากล่องกระดาษ

ยังไม่มีรีวิว

บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

สนใจบริการของฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 ผลิตเซ็นเตอร์