บริการแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส อังกฤษและไทย/Translation & Interpretation French-English-Thai/Traduction & Interpretation francais-anglais-thailandais
บริการแปลเอกสารและจดหมายทุกชนิด ทั้งแบบเป็นทางการและส่วนตัว
บริการล่ามภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย ทั้งแบบเป็นทางการและส่วนตัว
รับรองเอกสารและรับรองการแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เอมีไทย ดำเนินงานโดยคุณสุรัสวดี สิงหรา ณ อยุธยา อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอก-ฝรั่งเศส โท-ภาษาอังกฤษ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกริก ผ่านการอบรมด้านการจัดการและบริหารทั่วไป ด้านบัญชี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านแรงงาน ทำวีซ่าทุกประเภทเพื่อไปต่างประเทศ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเรียนหนังสือ วีซ่าติดตามคู่สมรส เป็นต้น วีซ่าอยู่ในประเทศไทย เช่น วีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย วีซ่าอุปการะคู่สมรส วีซ่าทำงาน เป็นต้น ทำใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนหย่า แปลและล่ามภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส พร้อมรับรองการแปล และรับรองการแปลที่กงสุล ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ มากมาย มีประสพการณ์ในการทำงานด้านหนังสือพิมพ์ ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริหารจัดการอาคารชุดโดยเป็นกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำงานกับบริษัทต่างชาติผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหลายบริษัทมากว่า 30 ปี โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ผ่านการทำงานด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล บริหารทรัพยากรมนุษย์ บัญชี ภาษีอากร คลังสินค้า โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก วางแผนการผลิต ขอวีซ่า หนังสืออนุญาตทำงานให้ผู้ชำนาญการต่างชาติ และใบอนุญาตทุกชนิดจากหน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและประกอบกิจการ เป็นต้น โดยทำงานมาในทุกๆ หน้าที่และหลายตำแหน่งทางด้านบริหาร และล่าสุดได้รับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งอับดับสองรองจากเจ้าของบริษัท โดยรับผิดชอบและทำงานด้านบริหารจัดการทุกอย่างมากว่า 25ปี ก่อนออกจากงานประจำดังกล่าวเนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวในการเป็นลูกจ้างมายาวนานและต้องการสร้างกิจการของตัวเองเพราะต้องการใช้ความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ในการทำงานของตนเองให้เต็มที่ คือ เอมีไทย จึงกล่าวได้ว่า คุณสุรัสวดี มีความตั้งใจที่จะใช้ประสพการณ์และความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อทำงานให้เอมีไทยอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณจะไม่ผิดหวังเลยเมื่อได้เอมีไทยเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยให้คุณในทุกๆ เรื่อง

3 ซอย 62 แยก 4 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร คลองเตย บางนา บางรัก ปทุมวัน พระประแดง พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สวนหลวง สาทร

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์