เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์ ขอนแก่น เป็นศูนย์ทำวีซ่า แปลเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่่งเศส รวมถึงภาษาเยอรมัน โดยสามารถนำงานแปลภาษาเยอรมันไปใช้ได้จริง ในการแปลภาษาเยอรมันนั้นต้องแปลโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับอนุญาติในการแปลถึงจะสามารถนำไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆได้

ในการแปลเอกสารจะมีตราประทับจากนักแปลที่ได้รับการรับรองเอกสารนี้จึงสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยผู้ที่สามารถรับรองการแปลได้นั้นมีไม่มากนัก และนักแปลจะเป็นนักแปลเฉพาะของ ภาษาเยอรมัน ลูกค้าจากหลากหลายจังหวัดจึงมาใช้บริการการแปลภาษาเยอรมันกับทาง เอ็นเจ วีซ่า ขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจาก อุดร หนองคาย เลย กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ขอนแก่น ขอนแก่น

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์