นักแปลภาษาเยอรมัน-ไทย และอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน/ภาษาไทย
หัทยา เคอร์เนอร์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 ที่จังหวัดราชบุรีเริ่มเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-เยอรมัน ที่ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาเยอรมันวิชาโทภาษาไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัทยา เคอร์เนอร์ ได้ศึกษาภาษาเยอรมันต่อที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี     จนสอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตร Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาเยอรมัน ระดับความสามารถทางภาษาขั้นสูงสุด เทียบเท่ากับขั้น C2 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดจาก 6 ขั้นตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)

หัทยา เคอร์เนอร์ เคยประกอบอาชีพนักแปลและล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยที่สำนักงานแปลเอกสารหลายแห่ง ประกอบกับแปลหนังสือนิยายวรรณกรรมเยาวชนและหนังสือแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กให้กับสำนักพิมพ์ชื่อดังมาเกือบ 100 เล่มนอกจากนี้ยังเคยทำงานในกองบรรณาธิการแผนกวรรณกรรมให้กับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง เป็นคอลัมนิสต์ให้แก่นิตยสารเครื่องหนัง

นอกจากอาชีพนักแปลและล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยที่ได้สั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี หัทยา เคอร์เนอร์ ยังเป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ทั้งสอนนักเรียนไทยระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนให้แก่ผู้ใหญ่ที่ต้องการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทั้งในสถานบันสอนภาษาโรงเรียนกวดวิชา และสอนตัวต่อตัวที่บ้าน

นอกจากนี้ หัทยา เคอร์เนอร์ ยังได้เข้ารับการศึกษาอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ที่ Volkhochschule Arnsberg/Sundern จนได้รับประกาศนียบัตรจากเอกอัครราชทูตไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ตณศูนย์การศึกษา Bildungszentrum Sorpesee ซึ่งประกาศนียบัตรนี้เป็นที่ยอมรับในทั่วทุกรัฐของประเทศเยอรมนี

ปัจจุบัน หัทยา เคอร์เนอร์ ประกอบอาชีพนักแปลอิสระและเป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมันให้แก่ชาวไทย ทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติด้วย

หัทยา เคอร์เนอร์ ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเยอรมันและด้านการแปลสื่อหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวรรณกรรม บทกลอน ตลอดจนเอกสารราชการและเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ จากประสบการณ์นี้ทำให้เธอตระหนักถึงปัญหาด้านการใช้ภาษาสื่อสารระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาเยอรมัน จึงยินดีเชื่อมโยงคนทั้งสองให้เข้าใจภาษาของกันและกันเพื่อให้คุณใช้ทุกนาทีแห่งชีวิตอย่างราบรื่นและมีความสุข หัทยา เคอร์เนอร์พร้อมผลิตงานแปลและงานสอนอย่างมีคุณภาพ มอบให้แก่ลูกค้าของTHK Translation (ทีเอชเค ทรานสเลชั่น)

ที่อยู่ที่ประเทศไทย 126/3 หมู่ที่ 1 ต. พงสวาย อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 ราชบุรี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์