.เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน. ประสบการณ์ของเราคือประโยชน์ของคุณ
เราขอนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่คุณในราคาที่เป็นธรรม...

การบริการของเรา
ดูแลให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือ และแนะนำขั้นตอนในด้านต่างๆ ตลอดกระบวนการดำเนินการแบบครบวงจร อาทิ วีซ่าเชงเก้น คนไทยไปเยอรมัน วีซ่าเชงเก้น/วีซ่าระยะยาว
แต่งงานกับชาวเยอรมันที่ไทย หรือที่เยอรมัน วีซ่าแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยและเยอรมนี
การแปลเอกสาร ล่ามไทยเยอรมัน บางรัก ล่าม/แปลเอกสาร
บุตรสัญชาติไทยติดตามมารดาหรือบิดาไปเยอรมัน บุตรติดตามมารดา/บิดา
จดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดกับชาวเยอรมัน ที่ประเทศไทย การจดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดกับชาวเยอรมัน
แจ้งการสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทย การเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน
การแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย
บริการอื่น ชาวเยอรมันและชาวไทย
บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

77/85 ถนนสายไหม 34สายไหม กรุงเทพฯ  10220ประเทศไทย ดอนเมือง บางเขน รังสิต ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์