บริการล่ามแปลภาษา

บริการล่ามแปลภาษาของเรานั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่ ล่ามแปลพร้อม และล่ามแปลสลับ

ปัจจุบันนี้การใช้บริการล่ามแปลภาษานั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าหรือนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  ดังนั้น เมื่อลูกค้าหรือนักลงทุนเหล่านี้เดินทางมาเมืองไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย สำหรับทีมงานล่ามของเรานั้นประกอบด้วยชาวไทยที่จบการศึกษาจากรัสเซีย และเจ้าของภาษาชาวรัสเซีย คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของล่ามที่คุณจะได้รับ  สำหรับอัตราค่าล่ามนั้นอาจมีความผันแปลไปตามลักษณะของงานแปล หัวข้องานแปล ว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางมากน้อยขนาดเพียงใด รวมถึงอาจมีความแตกต่างกันในด้านลักษณะของการแปล เช่น เป็นการแปลพร้อม หรือ การแปลสลัับ เป็นต้น 

เพื่อให้การแปลของทีมงานเรานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าน  จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดหาล่ามที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และหัวข้อการแปลของท่าน  และบางครั้งเพื่อให้ล่ามได้เตรียมตัวกับการแปลล่วงหน้า เราอาจจำเป็นต้องขอรายละเอียดของงาน หัวข้อ และเนื้อหาประกอบการแปลเบื้องต้น เพื่อให้ล่ามได้ทำการศึกษา ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานทั้งของเราและของท่านจะยิ่งราบรื่นยิ่งขึ้น

999/60 Burasiri Wongwaen-Onnuch, Kingkaew 25/1,Rachathewa, Bang-Pli, Samutprakan, 10540. บางพลี ประเวศ สะพานสูง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์