บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ > ไทย   คิดราคาต่อหน้า A4 ตัวอักษร Time New Roman ฟ้อนต์ 12 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

แปลเอกสารภาษาไทย > อังกฤษ   คิดราคาต่อหน้า A4 ตัวอักษร Angsana New ฟ้อนต์ 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

       ราคาเท่าไรขึ้นอยู่กับ

มีข้อกำหนด คำสั่ง หรือแนวทางในการแปลงานที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ 
ความยากง่ายของงาน งานเฉพาะด้านหรือไม่ 
ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ชัดเจนหรือเป็นลายมือหวัดเลือนลางไม่ชัดเจน
ต้องเสียเวลาสร้างตาราง จัดฟอร์แมท และเลย์เอ้าท์ในงานแปลให้เหมือนต้นฉบับหรือไม่
หากไฟล์งานเป็นแบบไม่สามารถนับจำนวนคำได้ เช่น ไฟล์ภาพ จะคิดราคาเหมา
งานเร่งหรือไม่
หากเป็นไฟล์เสียง ต้องถอดเสียงพูดออกเป็นตัวเขียนก่อน (ค่าถอดเสียงเป็นตัวเขียน คิดเป็นนาทีตามจำนวนนาที่ทั้งหมดของไฟล์เสียง) แล้วจึงแปลได้ (ค่าแปล คิดจากจำนวนหน้า) อัตราค่าบริการจึง 2 ต่อ  

156/144 หมู่ 10 ซอยพัฒนพร ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์