บริการ รับตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ

 

โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของประเทศ (Big 4) มาให้บริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด 

ขอบเขตบริการ รับตรวจสอบบัญชี มีดังนี้

1. รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2. รับสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. รับการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

5. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 

คลองเตย ที่อยู่ : 37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ         กรุงเทพมหานคร 10250 บางกะปิ บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์