บริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพกิจการ :

- วิเคราะห์และตรวจสอบระบบเพื่อทราบว่าพนักงานของท่านยังคงทำงานตามระบบของบริษัทหรือไม่
- ส่งคนไปตรวจงานบัญชี ทำงานแทนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชีของท่านได้

ตรวจภาษี (Tax Audit):

- ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง
- ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน
หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
- ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
- เคลียร์ปัญหาสรรพากร : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า

ตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

- เรามีหุ้นส่วนสอบบัญชี 10 คน ทุกคนมาจาก BIG4 เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี
- เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย
- ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการบริหารงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการดำเนินงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านการเงิน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านภาษี อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ตรงจุด และทันเวลา
- คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

17/4 หมู่12 ถ.วิธานธรรมวัตร ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 คลองสาน คลองเตย ทุ่งครุ ธนบุรี บางคอแหลม บางรัก พระประแดง ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ สาทร

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์