icarving

การแกะสลักเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถือเป็นมรดกมีค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนถือได้ว่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำของชาติไทยเลยทีเดียว”
รับงานแกะสลักผักผลไม้ต่าง ๆและสบู่ในจ.เชียงใหม่ ราคาเป็นกันเองไม่แพง

สถานที่ที่ได้รับความนิยม

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์