SRINAKORNKARNPIM

  • สมุทรปราการ

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
แต่เดิมเราอยากจะทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือที เป็นเรื่องใหญ่ ไหนจะต้องหาโรงพิมพ์ หาคนจัดทำหน้า หอบไฟล์งานไปโรงพิมพ์ นั่งรอเป็นวันกว่าจะได้แผ่นงานออกมาพรู๊ฟดูความถูกต้องรอผลิตงานเป็นอาทิตย์ และที่สำคัญเราไม่สามารถพิมพ์หนังสือจำนวนน้อย หรือตามจำนวนที่เราต้องการจริงได้…

เดอะคอนเซ็พท์พรินติ้ง

  • สมุทรปราการ

หนังสือ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และรูปภาพ ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการเย็บเล่มในรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนสมุดโน้ต เป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มที่ใช้ในการจดบันทึก ภายในเล่มมีกระดาษเปล่า บางครั้งอาจมีการขีดเส้นไว้สำหรับเขียนและจดบันทึกโดยเฉพาะ…

IDEOL Digital Print

  • สมุทรปราการ

“หนังสือ” เป็นสื่งสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง หรือสำหรับผู้รักการเขียน การแต่งหนังสือ หนังสือรายงานวิจัย ที่ต้องการพิมพ์หนังสือที่ตนเองเขียนขึ้นมา…

50 เพรสพริ้นติ้ง

  • สมุทรปราการ

หนังสือ แคตตาล็อค วารสาร
งานพิมพ์แคตตาล็อกโดยทั่วไปมีรูปแบบเหมือนหนังสือซึ่งมีความหนาต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้า/การบริการ โดยส่วนใหญ่จะพิมพ์ 4 สีทั้งเล่มเพื่อดึงดูดความสนใจและแสดงสินค้า/การบริการได้สมจริง
ขนาดแคตตาล็อค
Size A4 (21x29.7 cm.)
Size A5 (14.85x21 cm.)

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์