Inki Print

  • ลำพูน

ผลงานของเราคงจะดูเหงาไม่น้อยหากโปสเตอร์อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทุกกระเบียดนิ้ว ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่เกินไป มีสีสันฉูดฉาด หรือใช้สีที่ดูไม่เข้ากัน นอกจากจะดูไม่น่าสนใจแล้วก็ยังอึดอัดที่จะทำความเข้าใจอีกด้วย ซึ่งโปสเตอร์วิจัยหรือโปสเตอร์วิชาการที่ดีนั้นควรมีปริมาณเนื้อหาที่พอเหมาะพอดีคำ สีสันลงตัว…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์